ข้อมูลงานภาคสนามโตไก

รายชื่องานสำหรับงานภาคสนาม Genvers

ค้นหาด้วยคำหลายคำ⇒ช่องว่างระหว่างคำ

งานภาคสนามโตไก

เป็นหน้าข้อมูลงานสำหรับงานนอกสถานที่ในโทไก (ไอจิ ชิซูโอกะ กิฟุ มิเอะ)เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน Genba มากมาย เช่น การก่อสร้าง การก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา การขนส่ง และความปลอดภัย

ค้นหางานโดยเลือกเงื่อนไข

จังหวัดหรือพื้นที่โดยละเอียด

愛知県(59)
静岡県(25)
三重県(11)
岐阜県(16)

การประกอบอาชีพ

งานวิศวกรรมโยธา / งานฐานราก(29)
งานภายนอก(8)
งานโครงกระดูก / งานรื้อถอน(1)
ドライバー(25)
งานอุปกรณ์(5)
ผู้ดูแลระบบ(14)
โรงงาน(13)
ความปลอดภัย(6)
ออกแบบ(2)
การจัดการและบำรุงรักษาอาคาร(3)
อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(5)

ジャンル

ดี

ประเภทการจ้างงาน